Zawsze mamy nadzieję, że nasze projekty będą sprawiać swoim nowym właścicielom mnóstwo radości.

Aby każdy Klient był w pełni zadowolony z posiadanego płaszcza lub kurtki, Talia akceptuje wymiany i zwroty Zamówień zakupionych w Sklepie Internetowym.

Wymiana Towaru

1. Wszystkie zakupione w Sklepie Internetowym Talia Towary podlegają wymianie w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

2. Jeżeli Klientowi nie odpowiada rozmiar/kolor, może dokonać wymiany Towaru na taki sam w innym rozmiarze/kolorze. Jeżeli interesujący Klienta rozmiar/kolor nie jest dostępny, może dokonać wymiany Towaru na inny dostępny w Sklepie Internetowym Talia.

3. Wymiany prosimy kierować na adres: Talia Aldona Roszak, Firma Odzieżowa, ul. Trzebiatowska 29, 60-432 Poznań.

Do paczki z wymienianym Towarem prosimy włożyć kartę z informacją:

* wskazanie Towaru docelowego (nazwa Towaru, rozmiar, kolor)

* adres wymiany.

4. Koszt odesłania do Talia nieużywanego Towaru pokrywa Klient. Natomiast koszt wysyłki po dokonanej wymianie jest bezpłatny i pokrywany przez Sprzedającego (odnosi się to do jednokrotnej wymiany).

5. Koszt wymiany Towaru wysłanego zagranicę – w obie strony pokrywa Klient.

6. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy Sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy rachunek bankowy Talia nie zostanie uznany uzgodnioną kwotą wymiana nie zostanie zrealizowana.

Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od zwracanego, Talia, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru podlegającego wymianie, zwróci Klientowi różnicę w cenie na rachunek bankowy Zamawiającego.

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość/Zwrot Towarów

1. Klient ma prawo zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym Talia (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres: Talia Aldona Roszak, Firma Odzieżowa, ul. Trzebiatowska 29, 60-432 Poznań, oraz odesłanie Towaru wraz z dowodem zakupu.

3. Zwracany towar musi być w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać komplet metek. Towar używany, zniszczony lub niepełnowartościowy (niekompletny) zostanie odesłany na koszt Klienta.

4. Stosowny wzór formularza Oświadczenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość dostępny poniżej. Wystarczy jednak oświadczenie Klienta złożone na zwykłej kartce papieru o treści:

„Odstępuję od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość dotyczącej następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………… nr zamówienia …………………………… zakupionych za pośrednictwem strony www.talia-fashion.pl .

Proszę o przelanie danej kwoty ………………….. na podany poniżej rachunek bankowy.

Podpis oraz czytelne dane osobowe, adres oraz numer rachunku do zwrotu.”

5. Przy rezygnacji z Towaru pieniądze zwrócone zostaną Klientowi przelewem na podany w oświadczeniu rachunek bankowy maksymalnie w ciągu 14dni.

6. Koszty odesłania zwracanego Towaru pokrywa Klient.

Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu Towaru na koszt Sprzedającego. W przypadku przesłania przesyłki na koszt odbiorcy, cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta, zostanie pomniejszona o zapłacone przez Sprzedającego koszty dostarczenia zwrotu.

7. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Nie przyjmujemy zwrotów Towarów z Zamówień Indywidualnych – szytych na miarę, skracanych i przerabianych.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

* [email protected]

* +48 61 8488 091

Oświadczenie odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość